Historie

PŮLNOC V POHRANIČÍ - HISTORICKÝ KONTEXT

AKCE K

Akce K (klášter) proběhla v průběhu dubna 1950 na území celé České republiky, v několika případech byla dokončena o měsíc později. Jednalo se o předem připravené zrušení všech mužských klášterů a odvlečení řeholníků do internačních a centralizačních táborů. Na zásahu se podíleli příslušníci Státní bezpečnosti, Sboru národní bezpečnosti a Lidových milicí. Řeholníci byli izolováni, někteří uvrženi do vězení, jiní do táborů nucených prací a pracovně-technických praporů Československé lidové armády.

RUMBURK A LORETA

Počátky kapucínů v Rumburku se začaly psát roku 1683. Příchod řeholníku z Řádu menších bratří kapucínů (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum) do Rumburku si vyžádalo splnění závazku ze závěti, kterou roku 1667 sepsal velvyslanec habsburského císaře ve Španělsku a majitel rumburského panství hrabě František Eusebius z Pöttingu.


50. LÉTA 20. STOLETÍ

Doba represí, perzekuce, vykonstruovaných procesů, Měny, kolektivizace, Akce Kámen, akce K - vystěhování klášterů, éra Stalina a Gottwalda - rozmach bolševismu a komunistických snah. 

Zlá doba plná strachu, nenávisti a pokoření národa. Období testování atomových bomb.