Náš tým

Lidé, kteří se podílejí na inscenaci.

Hana Strejčková

autorka a režisérka

Původní divadelní hru napsala a fyzickou partituru zpracovala v prostorách rumburského loretánského areálu na výzvu historičky Kláry Mágrové. 

Studovala na Mezinárodní divadelní škole Jacques Lecoq v Paříži, na téže škole zároveň získala diplom z oboru scénografie v Laboratoire d´Etudes du Mouvement. V roce 2002 absolvovala katedru činoherního divadla obor dramaturgie-režie na Akademii Múzických Umění v Praze. V současné době studuje v doktorském programu na Katedře nonverbálního divadla HAMU v Praze. V 90. letech stála u zrodu česko-francouzského Divadla na voru, později například prošla tréninkem pro commedii dell´arte u Teatro Punto v Amsterdamu, kurzy Dance & Handicap u Stopgap Dance Company v UK, věnovala se taneční dramaturgii, atd. Dlouhodobě žila, studovala a pracovala v Rusku, Francii, Velké Británii, dodnes vede dílny a masterclassy o sociálním umění zejména v Evropě a Rusku. V Praze vede divadelní studio, jehož cílem je vedle rozvoje kreativity integrace dětí cizinců. V tvorbě se věnuje nejvíce pohybovému a tanečnímu divadlu, autorskému divadlu předmětů, performanci a práci se specifickými skupinami, jako jsou senioři a děti v pěstounské péči. V divadelním psaní se soustředí na paměť místa. Její profilová díla z posledních let jsou Mezi námi, Od Madlenky k Madle, Tři židle, Hotel na rohu, Poutníci po hvězdách a mnohé další. Vydala dvě knihy (Už běžím domů, 222 a 2 příběhy 20. století) a píše pro média o novocirkusovém umění a fyzickém divadle. Je spoluzakladatelkou FysioART a členkou mezinárodního souboru 104Internationale. Oceňovaná je její práce na poli nonverbálních inscenací pro děti a rodiny, dále v oblasti tance se seniory a propojování sociálních skupin a profesionálního umění. 

Michal Müller 

hudba a zvuk 

Michal je v současné době jediným graduovaným hráčem a učitelem na citeru v České republice. 

Studoval klasickou citeru na Vídeňské konzervatoři. Patří dnes mezi nejprogresivnější citeristy naší doby. Jako sólový hráč je vyhledáván pro svůj osobitý výraz a neortodoxní přstup ke svému nástroji. Svou autorskou hudbou se pohybuje někde na hranici slovanských lidových kořenu, klasické hudby, blues, jazzu, world music, ambientní akustické hudby a volné improvizace. Pro citeru aranžuje skladby nejruznějších žánru a období. V hudbě má rád volnost a možnost vlastního vyjadřování s velkým respektem k historii a tradici. Hru na citeru často doplňuje zpěvem. Spolupracuje s hudebníky ruzných žánrů (Jan Heinke, Ivan Acher, Musica Instrumentalis Schwerin, Njorek, Jitka Šuranská, Magic Zither projekt na TFF Rudolstadt, Windros Festival Orchester, Mario Rinnerthaler, Karel Ružička, Miloš Dvořáeek), improvizuje ke slovu, tanci i divadelním představením, skládá a nahrává divadelní a filmovou hudbu, příležitostně spolupracuje s radiem a televizí. Na mezinárodní soutěži Ernst Volkmann Preis v Mnichově 2004 získal zvláštní cenu poroty v oblasti "populární" hudby právě pro svuj nekonvenční a originální přístup k citeře. Pravidelni vyučuje na odborných citerových seminářích v Německu, Rakousku, Slovinsku a Čechách, jinak vyučuje soukromě i "na dálku" pomocí živých internetových komunikačních médií. Pod svým labelem Flugzeug records produkuje a nahrává vlastní hudbu. V jeho studiu ale vznikají i další vesměs akustické hudební projekty.

Jiří Lössl, tanečník a performer 

role: PÁTER MANSUET

Absolvent pedagogiky moderního tance na katedře tance pražské HAMU; věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybu vůbec. Vyučoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka (1992-1998); v ateliéru textilní tvorby Univerzity Hradec Králové vedl pohybový ateliér (1997-2002); je pedagogem na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha (2002 až dosud), na katedře tance pražské HAMU (2007 až dosud) a katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU Praha (2015 až dosud); autor projektů Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti (výukový program pro pedagogy rytmické a pohybové výchovy dětí); Tělo v pohybu (výukový program pro studenty katedry tance pražské HAMU); Tělo jako nástroj (výukový program pro Centrum tvořivé dramatiky). Vytvořil více jak desítku choreografií, publikuje v odborných časopisech nejen o dětské taneční pedagogice. Od roku 1999 je odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec.


Jean-Marie Amez-Droz, student herectví

role: STUDENT VOJTĚCH, řeholník

Studuje na konzervatoři v Praze, obor herectví. 


Aleš Surma, herec

role: VYSÍDLENEC/ ZLODĚJÍČEK VRÁNA

Vystudoval polygrafickou střední školu v Českém Těšíně. I když se v tomto oboru také pohyboval, láska k divadlu byla však větší. Divadlu se věnoval již od svého útlého mládí. Ve svých 17 letech začal spolupracovat s Těšínským divadlem jako externista. Po absolvování střední školy prošel divadelními soubory v Brně (MyaSpol ) a v Praze (Počátky). V letech 2014-2016 byl členem Studia Švandova divadla v Praze. Během získávání hereckých zkušeností v praxi se začal zabývat i režií a má již za sebou první inscenaci autorských textů jeho přátel s názvem "Autorské čtení". Byl členem souboru Malého divadla v Český Budějovicích 2016-2019.


Matěj Pour, herec a student Konzervatoře

role: VYSÍDLENEC

Nastupuje na JAMU, obor Fyzické divadlo a současně dokončuje studia na Mezinárodní konzervatoři v Praze. V letech 2016 až 2018 byl členem Hereckého Studia Švandova divadla, se kterým vytvořil inscenace Kytice a Kafkárium. Od roku 2018 hraje též v inscenacích spolku Depresivní děti toužící po penězích Nebeský hlas a 120 snů Sodomy. Již druhým rokem natáčel pro studenty kanadské filmové školy UQAM jejich debutové ročníkové filmy. Od roku 2019 hraje též v divadle Metro v pohádce Lotrando a Zubejda titulní postavu. 

Filip Novák, herec 

role: ZMOCNĚNEC PRO VĚCI CÍRKEVNÍ

S FysioART spolupracuje od roku 2016, účinkuje v inscenacích Hotel na rohu, Sestry, Anna V. / Hana B., Poutníci po hvězdách, 13 Oken a podílí se na lektorském vedení Divadelního studia a divadelních dílen pro specifické skupiny (i v německém jazyce) a dalších projektech, které propojují divadlo - pedagogiku - místní historii. Je absolventem loutkohereckých workshopů s Eirini Patoura, slovenským divadlem PIKI a Silardem Borárošem a je členem taneční skupiny Company DaM. Studuje bohemistiku na FFUK a nastupuje na Katedru autorské tvorby a pedagogiky na pražské DAMU.


Petr Horák, operní a operetní pěvec, herec a člen ND 

role: ANTON, rumburský rodák - sudetský Němec

Petr Horák absolvoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze. Byl sólistou operety Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde mj. ztvárnil role Su-čonga (Země úsměvů), Paganiniho (Paganini) a Edwina (Čardášová princezna). Hostuje i na jiných scénách (Ostrava, Liberec, Ústí nad Labem ad.). Jeho operetní repertoár zahrnuje dále role Eisensteina a Alfréda (Netopýr), Tassila (Hraběnka Marica). Vystupoval rovněž v Německu, Holandsku a Itálii. V roce 2001 získal na Mezinárodní pěvecké soutěži Franze Lehára zvláštní cenu za nejlepší interpretaci operetní písně.


Barbora Ješutová, herečka nonverbálního divadla

role: MARIE, sirotek

Studuje na Akademii múzických umění v Praze obor Nonverbální divadlo na Hudební a Taneční fakultě. S pedagogy a umělci jako je Radim Vizváry nebo Tomsa Legierski vytvořila během studia představení zejména v žánru pantomimy a clownerie. Působí se skupinou Spastiks, jež založili společně s ročníkem na HAMU. Absolvovala několik workshopů zaměřených na fyzické divadlo např. s Miřenkou Čechovou a Jaci de Villiers, Davidem Erikssonem, Mimosou Lindahl nebo mezinárodním divadelním studiem Farma v Jeskyni, se kterým spolupracovala na dvou performancích. S FysioArt jako performerka spolupracovala na několika projektech, např. 1+1=2-1, Hotel na rohu nebo 13Oken. Momentálně společně tvoří již čtvrté představení.


Zuzana Horčičková Maibaumová

Profesionální make-up art, vedoucí oboru maskér/vlásenkář na VOŠ Varnsdorf