Výběžek.eu o Půlnoci

07.03.2020

https://www.vybezek.eu/155503-pulnoc-v-pohranici-v-praze-mala-inventura/

Hra, svázaná úzce s naším regionem a dějinami, pronikla v rámci divadelního festivalu Malá inventura do hlavního města. V pražském kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v pátek 28. února 2020 sdružení FysioART hrálo představení Půlnoc v pohraničí.

Řekne-li se svázaná, navozuje to dojem jakéhosi omezení. Ano, měl jsem docela obavy, jak tenhle kus, zdánlivě pevně svázaný s prostorem rumburské Lorety, dopadne někde (kdekoli) jinde. Co může příběh, propletený historií a osobami ze vzdáleného (neznámého) regionu, dát Pražákům? Jak nahradit jedinečný prostor kostel - ambit - svaté schody? Leč stalo se kouzlo... Kouzlo, které vlastně už dobře známe. Hana Strejčková nám už několikrát předvedla, že dokáže pojmout zdánlivě lokální téma tak, že se z něho stane záležitost srozumitelná na kterémkoli místě republiky. Takže i když se musela ohnout hudba i prostorové řešení, to nejdůležitější zůstalo - poselství. Poselství srozumitelné civilům, jeptiškám i mnichům. Což potvrdil aplaus, hloučkové diskuze po představení i odezva v médiích. Takže na viděnou třeba v červnu v Liberci.