První prostorová zkouška

27.06.2019

Dne 26. června 2019 se téměř kompletní tvůrčí tým vydal do Rumburku. Zde naslouchal výkladu Mgr. Kláry Mágrové. zejména důležité byly zásadní okamžiky z historie před vstupem do rolí. Pak se pomalu začal odvíjet příběh Půlnoci v pohraničí....

Je to hra šitá Loretě na míru. Inspiruje se touto stavbou, historií její i bývalého kapucínského kláštera a osobnostmi, které byly s tímto místem spjaty. Projekt připravuje Hana Strejčková se svým týmem z uměleckého seskupení FysioARTo.p.s. za podpory Ministerstva kultury a města Rumburk. O hudební doprovod se postará hudební skladatel a virtuos na citeru Michal Müller. Odbornou poradkyní projektu je historička Mgr. Klára Mágrová. Inscenace se neodehraje na jednom místě, ale diváci budou putovat spolu s herci klášterním kostelem, ambitem a svou cestu zakončí u kaple Svatých schodů. Premiéra proběhne v rámci mezinárodní akce Den otevřených dveří Via Sacra. Od roku 2014 je Loreta Rumburk jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Ta propojuje pozoruhodné evropsky významné kostely, kláštery a další místa zbožnosti na Německo-Polsko-Českém Trojzemí - území Horní Lužice, Dolního Slezska a severních Čech.

Inscenace Půlnoc v pohraničí je tajemnou a tajuplnou poutí historií, a přitom se odehrává jen pár desítek minut před a po půlnoci, na přelomu 3. na 4. května roku 1950. Emočně vypjaté drama s detektivním nádechem rozkrývá osudy lidí různého vyznání, vzdělání i původu, odhaluje hrdinské činy, zároveň strach, zradu a lež. V ambitu a kostele sv. Vavřince se jako na historické křižovatce protnou muži - hrdinové z různých epoch, od knížete Antonína Floriána z Liechtensteina, přes architekta Johanna Lucase Hildebrandta, kapucína P. Leonharda až po postavy z 50. let včetně zmocněnce SUC (Státního úřadu pro věci církevní). V představení se objeví pouze dvě ženy, jedna silně spjatá s místní historií, druhá štvaná a ničená historickými událostmi. Všichni ti, kdo si pohraničí zamilovali, zvelebovali ho, ale i ničili, anebo naopak pohraničím "jen" utíkají, nebo z něj odcházejí, schovávají se tu, ať před sebou či světem, najednou se setkávají v kostele sv. Vavřince, ambitu a nakonec v poutní kapli Svatých schodů v Rumburku.